aszfaltozás


A tartalomhoz

Útépítés

Aszfaltburkolatok. Aszfalt-bevonatok.


Az aszfaltkeverék gyártása, keverőtelepen történik. A technológiai lépések:

Az adalékanyagot szemnagyságuk szerint, elkülönítve tároljuk.
Az el
őadagoló berendezés (amely közelítő adagolásra képes) a sorra telepített aszfalt silókból egy alul szállító szalagra a tervezett szemleosztásnak megfelelően adagolja a majdani aszfalt adalékot, amely hideg elevátorra kerül, majd ezen keresztül az aszfaltkeverő szárítódobjába.
A szárítódobban az adalékot a kívánt hőmérsékletre melegítik (170-200 C ra, és szárítják. Kapcsolódó porelszívónak biztosítani kell, a környezetvédelmi szintet.
A forró aszfalt adalék a meleg rostára kerül, ahol frakciókra különül el, melyek meleg bunkerekbe kerülnek. Az ásványianyag-mérleg a forró aszfalt adalékanyagot a keverőteknőbe méri.
A mészkőliszt hideg állapotba kerül, közben a 180 C-os forró bitument adagonként permetezi a berendezés a keverőteknőbe.
A keverés 40-60 másodpercig tart
A kész aszfaltkeveréket a felvonó viszi az aszfalttároló bunkerbe, amely alá beállnak az aszfaltszállító gépkocsik.

A kész forró aszfalt szállítása a munkaterületre ponyvázott esetleg f
űthető tehergépkocsival történík. ahol az aszfalt terítése vagy kézi erővel, vagy finiseres aszfaltterítéssel történik.


Útépítési aszfalt anyagok Öntöttaszfalt

A burkolat előnye, hogy nem kell hengerelni, a szabálytalan felületek jól kialakíthatók kézi elterítéssel, felülete zúzalékkal.
A burkolat hátránya, hogy drága speciális keverő-szállító berendezést (masztikátort) igényel.


Az öntöttaszfalt burkolatok lehetnek

Járda aszfalt burkolatai ( 2005-t
ől már MA az öntöttaszfaltok jelzése itt Ö-1et, Ö-2 öt, használunk).

közúti aszfalt burkolatok: Ö-2 D=8-12mm, B=8-9,5% zúzaléktartalom >40%
járda aszfalt burkolatok: Ö-1 D=5mm, B=8,5-10% zúzaléktartalom <40%


Az öntöttaszfalt előállítása történhet

Masztikátorban (t
űzkocsiban), amely egy kocsira szerelt, alulról fűtött tartály, mely az öntöttaszfalt készítésére és szállítására szolgál. A főzés 8-10 óráig tart 210-240 C -on.
aszfaltkeverő telepen


Az öntöttaszfalt beépítése történhet

Kézi úton (a t
űzkocsiból a forró aszfaltot talicskába vagy más a meleg aszfaltnak ellenálló céltartályba helyezik, onnan ráöntik a kötőrétegre, és a térdelő munkás fasimítóval dolgozza be, simítja el az aszfalt anyagot). Az öntöttaszfalt felületét érdesíteni kell
az aszfalt érdesítése 8-12 kg/m KZ 5/8 vagy KZ 8/12 érdesítő impregnált (bitumennel előkezelt) zúzalékkal történik, amit a forró 210 C-os öntött aszfalton egyenletes kézi hengerléssel simítják el.
Az aszfalt lehűlését követően használatba lehet venni a frissen elkészült aszfaltfelületet mely strapabíró és viszonylag olcsóbb megoldás.


Útépítési aszfalt anyagok: Aszfaltbeton Aszfaltcement burkolatok

Adalékanyagúk folytonos elosztású
A kopó és a köt
ő aszfaltrétegek, zúzalékból, mészkőlisztből, zúzott és természetes homokból állnak.
A bitumen tartalom 4,5 7,5 % között szokott lenni.
Aszfaltbeton burkolatok esetén, a pálya szerkezete az alaprétegb
ől, kötő és aszfalt-kopórétegből áll.


Az elterített aszfaltréteg tömörítése

Hengerléssel történik. Addig kell a hengerlést befejezni (a kell
ő tömörséget elérni), amíg az aszfalt 100°C hőmérsékletű. A hengerlésnél célszerűen közvetlenül a finiser mögött gumikerekes henger halad forró és száraz gumikkal.
A gumihenger igen hatékonyan tömörít, mert nem csak tömörítő, de gyúró hatása is van. Ezután halad az acélhenger, amely a simítást végzi el. Az összehengerlő menet száma például 4 cm tömör vastagság esetén 8-10 menet. A csatlakozások (hosszhézagok) kialakítására különös gondot kell fordítani. A hengernek mindig a hajtott tengelyével kell finiser felé haladni és a sáv-váltást (a hengerlés általában 1/3 sávátfedéssel történik) a már kihűlt szakaszon kell elvégezni.

Érdesített homokaszfalt

Érdes felület
ű, nagy forgalombírású kopóréteg. Két egymás után egybeépített rétegből áll: az alsó
homokaszfalt rétegből (3-4 cm vastagságban) és az erre forró állapotban ráhengerelt bitumennel
bevont érdesítő zúzalékrétegből.
Az érdesített homokaszfalt (ÉHA) az angol Hot Rolled Asphalt magyar viszonyokra alakított változata. Az adalékanyag szemeloszlása kihagyásos. A bitumentartalom 7-9 m%. Az érdesítő zúzalék, éles, zömök alkatú, a célnak ez a leg megfelelőbb. Az érdesítő zúzalékot a homokaszfalt jól befogadja (tulajdonképpen a hiányzó frakció helyére nyomódik be a felületbe), szemcséi csak kissé állnak ki a homokaszfalt rétegből és így nagy makro-érdességű, mozaikos struktúrájú lesz a felület.

Vízáteresztő drénaszfalt

Meglév
ő vagy újonnan épített zárt, síkos felületű aszfaltburkolatra épült igen nagy (hengerrel történő tömörítés után 16-22 v%) hézagtartamú 2-3 cm-es vékony kevert érdesítő réteg.
Az 5/12 nemes zúzalék 65 %-ban van jelen az adalékanyagban, amelyhez B-100 bitument (bitumentartalom 4,7-5,2 %) használnak.
A vízátereszt
ő drénaszfalt felülete porózus, érdes. Legfőbb előnye az igen gyors felületi vízelvezetés.
A tapasztalatok szerint télen a víz fagyása nem okoz kárt a burkolatban.
A réteget nem számítják be a pályaszerkezet egyenérték-vastagságába a méretezésnél. Élettartama jelent
ős nehézjármű-forgalom esetén 7-8 év.

Bitumenemulziós iszapbevonat

Nem önálló burkolat. Az alatta lévő pályaszerkezet teherbírását nem fokozza, mindössze a felületi tulajdonságokat (az érdességet, felületi zárást, felületi egyenletességet) javítja. Tehergépkocsira szerelt keverő-terítő célgép felhasználásával készül.
A keverő a gondosan összeállított szemeloszlású töltőanyag-homok adalékanyagot kation-aktív bitumenemulzióval és vízzel folyós péppé keveri össze. A kivitelezése igen gondos munkát, szakértelmet igényel. Jellegénél fogva kátyús, deformálódott, egyenetlen felületű útpálya javítására nem használható.

Útépítési aszfalt anyagok - Kevert, utántömörödő burkolatok

Makadám-út

A kevert, utántömöröd
ő aszfaltburkolatok egyszerű keverőgéppel, adalékmelegítés nélkül, hígított bitumennel és egyszerűen előállítható zúzalék adalékanyaggal készülnek. Kis és közepes
forgalom esetén gazdaságosan alkalmazhatók.
Az utántömöröd
ő jelleg abban áll, hogy az ilyen burkolat a hengerlés befejezése után még nincskész, hiszen csak több hónapos forgalom tömöríti véglegesre.
Ekkorra a hígítószer végleg elpárolog, a bitumen megköt, a burkolat elaszfaltosodik. Az adalékanyag rendszerint lépcsős szemeloszlású, nagy hézagtartalmú. A zúzalék belső súrlódása, kiékeltsége adja a stabilitás nagyobbrészét, nem pedig a hígított bitumen-ragasztó hatása.
Az ilyen burkolatoknál a felületet nem szabad úgy lezárni, hogy megakadályozzuk a hígítószer elpárolgását. A szükséges felületi zárás is hígított bitumenes kell, hogy legyen.

Kevert aszfaltmakadám

Két fajtáját szükséges megemlíteni: a vastagabb, kétréteg
ű burkolatot, valamint
a vékonyabb, egyrétegű szőnyeget.
Általában zúzottkő alapon alkalmazzák ezeket


A KAM-120 jel
ű burkolat 2 rétegben készül.
Tömör vastagsága 6 cm, amelyben az alsó réteg 80kg/m 12/35 zúzottkő és 3,5 % hígított bitumen keveréke,
a felső réteg 40 kg/m 3/8 (vagy 3/12,22 vagy 5/12) zúzottkő és 5,5 % hígított bitumen keveréke.
Tömörítése hengerléssel (az alsó rétegé csak 2-3 járattal) történik.

KAM-60 jel
ű szőnyeg 1 rétegben készül.
Tömör vastagsága 3 cm, 60 kg/m2 3/12 (vagy 5/12,vagy3/20) zúzottkő és 5,0-5,5% hígított bitumen keveréke.

Kevert záróréteg

A kevert aszfaltmakadám réteget kevert záróréteggel lehet lezárni. Általában 20 kg/m2 mennyiség
ű
anyagból készül, amelynek adaléka természetes és zúzott homok, valamint mészkőliszt.
Kötőanyaga 8 10 m% hígított bitumen. Elterítése terítőládával vagy finiserrel, tömörítése hengerléssel készül.

Kötőzúzalékos aszfaltmakadám

Aszfaltanyagait kever
őgépben kell előállítani. A meglévő földútra zúzottkövet terítenek, majd addig
hengerlik, amíg a tehergépkocsik kereke a felületen nem hagy nyomot. Ezután hígított bitument permeteznek a felületre egyenletesen, 1,6 kg/m mennyiségben.
Végül összesen 70 kg/m2 köt
ő makadám-aszfaltréteget

Aszfaltburkolatok, bevonatok

Zúzalékot terítenek el három rétegben, amit behengerelnek a zúzott köt
őréteg hézagaiba. Lezárására kevert záróréteget használnak.

Hideg Aszfalt

A kevert, utántömöröd
ő aszfaltoknál meg kell említeni a hideg aszfaltot. Kisebb útépítési munkáknál alkalmazható.
Készítésekor kötőzúzalékot kevernek hígított bitumennel, a kapott anyagot depóniában tárolják. Innen szállítják el, és hidegen építik be. A hígított bitumennek feltétlenül kell tapadásjavítót tartalmaznia, mert deponáláskor a hideg aszfalt vizet kaphat. Tehát nem tömörödhet kellő képen.
Az itt leírtak (nagyjából a lényeg) után látszik, hogy az útépítés elég összetett szakma. Nem egyszerű megtalálni a megfelelő útépítőt.
Szakértelem nélküli kezekben sajnos nagyobb az okozott kár, mint a haszon. A javítási költség sokszor a duplájába kerül, mivel dupla munka van a már elrontott úttal, vagy más felülettel. Legyen a kivitelező választásban körültekintő és megfontolt!


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe